1. Bugetul de venituri si cheltuieli 2019
 2. Contractul cu Casa Jud. de Asigurari de Sanatate BN 2019
 3. Cheltuielile cu serviciile medicale si nemedicale externalizate:
  Nu exista servicii externalizate.
 4. Indicatori de eficienta 2019
 5. Parteneriate – Spitalul Orășenesc Beclean
 6. Unități sanitare pentru transferul sau facilitarea accesului pacientului la serviciile medicale, în situațiile în care se depășește competența asumată/capacitatea de rezolvare a cazului – Spitalul Orășenesc Beclean
 7. Unitățile sanitare recunoscute din punct de vedere al îndeplinirii criteriilor stabilite pentru acceptarea rezultatelor investigațiilor efectuate – Spitalul Orășenesc Beclean
 8. Decizie purtător de cuvânt al Preventoriului
 9. Plan de Management 2019
 10. Certificat ISO9001
 11. Lista cu veniturile conform Legii 153/2017
 12. Lista cu veniturile conform Legii 153 30.03.2018
 13. Lista cu veniturile conform Legii 153 30.09.2018
 14. Lista cu veniturile conform Legii 153 31.03.2019
 15. Lista cu veniturile conform Legii 153 30.09.2019
 16. Lista cu veniturile conform Legii 153 31.03.2020
 17. Lista cu veniturile conform Legii 153 30.09.2020
 18. Lista cu veniturile conform Legii 153 31.03.2021

Numar de pacienti pe 2019: 129

Numar de consultatii pt. 2019: 299


Nr. telefon programari: 0263-348267

E-mail pentru intrebari si sesizari: Preventoriul.Ilisua@yahoo.com